Privacy verklaring Drukkerij Moonen

 

Datum: mei 2018

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze

privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Drukkerij Moonen uw persoonsgegevens

gebruikt.

 

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan

worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres

en telefoonnummer.

 

Drukkerij Moonen verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het

aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die

Drukkerij Moonen levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting

van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang

van Drukkerij Moonen dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden

persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

 

Drukkerij Moonen verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan

ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens

verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij

verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor- en achternaam,

adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige

persoonsgegevens die aan Drukkerij Moonen worden verstrekt.

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van

de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij

langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Drukkerij Moonen persoonsgegevens verstrekken

aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Drukkerij Moonen, zoals

bijvoorbeeld ICT-leveranciers, collega-drukkerijen of de accountant. Tot slot kunnen

persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Drukkerij Moonen aan een

wettelijke verplichting moet doen. Drukkerij Moonen zal uw gegevens niet aan derden

verkopen.

 

Cookies

[Google Analytics]

Drukkerij Moonen gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt.

Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google

Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische

ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de

keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de

verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die

worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het

aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van

het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De

verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers

in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de

Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere

Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

 

Links

Drukkerij Moonen kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden.

Drukkerij Moonen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze

derden. Drukkerij Moonen raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de

verwerking van persoonsgegevens.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook

kunt u Drukkerij Moonen verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u

bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere

persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,

overdracht of bezwaar sturen naar info@drukkerijmoonen.nl. Drukkerij Moonen zal zo snel

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Drukkerij Moonen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Drukkerij Moonen maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Drukkerij Moonen

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Drukkerij Moonen op via

info@drukkerijmoonen.nl. Drukkerij Moonen is als volgt te bereiken:

• Adres: Industrielaan 7, 5061 KC Oisterwijk

• Kamer van Koophandel: 68689160

• Telefoon: 013-5282474

• E-mailadres: info@drukkerijmoonen.nl

 

Drukkerij Moonen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de

website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen,

zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.